Geschiedenis

In november 1959 werd de carnavalsvereniging de Piraten opgericht. In 1962 veranderde de naam van de vereniging in de Oelewappers. In 1963 werd de vereniging ontbonden wegens het gebrek aan leden.

In 1979 sloot architect Jos Franken een weddenschap af om een vat bier met Jos Roothans en Piet Aarts. Deze twee wilden een nieuwe carnavalsvereniging oprichten. Reeds in 1979 wisten de twee in totaal 12 liefhebbers bijeen te zoeken die zitting namen in het carnavalscollege en de weddenschap was gewonnen.

Vanwege het agrarische karakter van Borkel en Schaft werd de naam van Mulkgat gekozen.

De doelstellingen waren tweeërlei, n.l. men wilde proberen om tijdens de carnavalsdagen de bevolking feest te laten vieren in de eigen vertrouwde omgeving en ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ werd in praktijk gebracht door de jeugd uit de gemeenschap al vroeg bij het feest der zotheid te betrekken.

In de loop der tijden is er veel veranderd. In het begon trok de vereniging rond met een oude bus welke werd voorgetrokken door een tractor. Later werd dit een toeringcar.

De activiteiten met carnaval werden uitgebreid. Zo zijn er 2 zittingsavonden met alleen maar tonpraters uit de omgeving en natuurlijk de eigen dames. Voor de jeugd is er een mini-play back en kindermiddag met carnaval. Voor de ouderen is er een ouderenmiddag op maandag.

Daarnaast is er nog o.a. de feestavond, het frühstücken op dinsdagmorgen en natuurlijk de carnavalsoptocht op dinsdagmiddag met carnaval.

(Bron: o.a. Carnaval in Brouwersgat Mulkgat Striepersgat door Frans de Groot)